Skip to main content
search

Färdplan för fossilfritt flyg

Inlägg av 16 mars, 2018Innovair, Vinnova, Övrigt

Under vintern har Innovair deltagit i framtagandet av en färdplan för fossilfritt flyg. Det är branschorganisationen Svenskt Flyg som fått uppdraget av Fossilfritt Sverige, som i sin tur har regeringens uppdrag att samla in färdplaner för fossilfrihet från ett antal olika svenska verksamhetsområden.

Färdplanen handlar om förutsättningarna för en övergång till fossilfritt flygande, där visionen för 2030 är att fossilfritt bränsle ska kunna försörja hela inrikesflyget, och visionen för 2045 är att allt flyg som startar i Sverige (även utrikesflyg) ska flyga fossilfritt.

Färdplanen kommer att identifiera de hinder som finns för att dessa visioner ska kunna nås, och den kommer också att föreslå medel för hur dessa hinder ska övervinnas.

Parallellt med färdplansarbetet pågår ett uppföljningsarbete kring den nationella flygstrategi som beslutades för ett drygt år sedan. Innovair deltar under våren i politiskt initierade diskussioner där vi får chansen att bidra med beslutsunderlag för designen av framtidens hållbara transportsystem och samtidigt upprätthålla nationell konkurrenskraft, precis i linje med Innovairs mål.

Close Menu