Skip to main content
search

Hallå – P-O Marklund

Inlägg av 5 december, 2023december 12th, 2023Innovair, Övrigt, Saab Aeronautics

P-O Marklund är teknologi- och innovationsdirektör för flygverksamheten inom Saab Aeronautics, och ny i Innovairs styrgrupp.

Sveriges främsta flyg­tekniska konkurrensfördel?

Det är tveklöst vår historik. Att vi har lyckats vara en etablerad flygnation under så många år är faktiskt den enskilt största dörröppnaren in i internationella samarbeten och skälet till att vi ofta blir tillfrågade att vara med. Detta ska vi värna om.

Vad kan Innovair göra?

Sverige behöver en samlad röst och kraft inom flygteknik. Vi har som nation inte råd att driva flera olika agendor; vi behöver satsa gemensamt på denna typ av verksamhet i framtiden – oavsett om man jobbar med stridsflyg, elflyg, motorteknik eller akademisk forskning. Flygteknik är och kommer fortsatt att vara en katalysator för annan teknikutveckling. Utan Innovair skulle det behöva skapas något nytt som tar den uppgiften och det känns ju onödigt. Låt oss fortsätta med detta inom ramen för Innovair.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i styrgruppen?

Jag har själv forsknings­bakgrund och är disputerad, även om det var många år sedan och inom bilindustrin. Jag har också lång erfaren­het av forsknings- och innovationsverksamhet i mina roller på Saab där jag snart närmar mig 20-årsstrecket. Plus självklart ett genuint flygintresse som jag främst exercerar genom att flyga en Piper Arrow som jag är delägare i.

Close Menu