INNOVAIR


INNOVAIR är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg.

Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Programmets huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning.

AKTUELLT:
NFFP7 – Uppstartsseminarium 27 januari 2017
DigiDemoDay 7 februari 2017
Nytt projekt för nationell & regional klustersamverkan

VIKTIGA HÄNDELSER 2016: 
Februari: MoU-avtal mellan Clean Sky och två svenska regioner
Maj: Forsknings- och innovationsagendan NRIA Flyg 2016 klar.
September: INNOVAIR årskonferens 20 september 2016 – presentationer
Oktober: Aerospace Technology Congress 11-12 October, 2016
NRIA 2016 omslag

 

 

 


English version via this LINK

För mera information kontakta Anders Blom, Programdirektör INNOVAIR

Email: anders.blom@innovair.org
För information om teknisk verksamhet hänvisas till lista med kontaktpersoner under fliken ”Kompetenskluster”
Webmaster:
webmaster@innovair.org

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved