Skip to main content
search

Vindtunnel i världsklass

Inlägg av 20 februari, 2017maj 29th, 2017Innovair, GKN Aerospace, Arenor/SMF

Sedan mer än 15 år har Chalmers i samarbete med GKN Aerospace utvecklat experimentell aerodynamik för strömning kring utloppsledskenor. Genom åren har ett antal alltmer avancerade vindtunnlar utvecklats hand i hand med alltmer avancerad teknik för strömningssimulering (CFD).

En nyinvigd vindtunnel möjliggör att strömningsprov kan genomföras på skalmodeller på ett realistiskt sätt, vilket är mycket viktigt för att få strömningsdetaljer som transition eller värmelaster korrekta vid modellering.
Hur en uppströmsturbin påverkar strömningen är också av kritisk betydelse för en noggrann modellering; den nya riggen ger fantastiska möjligheter att studera växelverkan mellan dessa fenomen.

Tunneln är av typen ”annulär, roterande kaskad” och den sätter spets på Chalmers fluidlabb. Chalmers fluidlabb verkar inom ett brett fält från medicin till energi och arkitektur med en tonvikt på transportforskning och framförallt flyg. Tunneln kommer huvudsakligen att användas för högkvalitativ modellvalidering och nationella och europeiska forskningssamarbeten, men kan även demonstrera innovativ teknik som exempelvis värmeväxlarkonstruktioner eller nya typer av aerodynamiska konstruktioner.

Close Menu