Skip to main content
search

Innovair hos tyska näringsministeriet

Under de senaste åren har Innovair byggt upp hållbara bilaterala samarbeten med Brasilien och Storbritannien. Nu står Tyskland på tur.

Under den tyska förbundskanslern Angela Merkels statsbesök i Sverige 31 januari i år fastställde regeringskansliet ett nationellt intresse för ett ökat svenskt samarbete med Tyskland. Detta har Innovair uppmärksammat: 6 april besökte företrädare för Innovair Tysklands motsvarighet till vårt Näringsdepartement, Ministerium für Wirtschaft und Energie, i Berlin.
Värd för mötet var chefen för flyg- och rymdfrågor, och närvarande var också de ansvariga för Tysklands luftfartsforskningsprogram LuFo, motsvarande svenska NFFP, med en budget på 150 miljoner euro per år.

Mötet, där båda länderna presenterade sina strategier och identifierade både syften för och inriktningar av bilaterala samarbeten, föll väl ut och skapade starkt ömsesidigt intresse för vidare kontakter. Tyskarna är beredda att komma till Sverige tillsammans med ett antal industrirepresentanter under hösten för att försöka få till konkreta samarbeten inom ramarna för samfinansiering mellan LuFo och NFFP.

Samverkan avses ske inte bara på forskningsnivå (låga TRL) utan även på demonstratornivå (TRL 4–6) där kostnadsdelning ger stora synergier.

Close Menu