Skip to main content
search

Utvärdering av SMF Flyg

I NRIA Flyg 2013 är målsättningen att omsättningen för svenska små och medelstora företag (SMF) inom flygsektorn skall öka från 0,5 till 2,5 miljarder kronor fram till 2035. Tyvärr deltar alltför få SMF i stora nationella och internationella forsknings- och demonstrationsprogram, som ofta är insteget för att man ska kunna kvalificera sig som underleverantörer till flygindustrin.

Därför har NFFP mellan 2014 och 2017 satsat speciella medel i projektet SMF-satsning via arenorna för flygproduktion (SMF Flyg) med syfte att stimulera deltagandet i forskningsprogram och skapa grunden för samverkan mellan SMF, forskningspartner och slutproduktstillverkare(OEM). Projektet leddes av produktionsarenorna för komposit och metall, Compraser Labs och PTC.

En nyligen genomförd utvärdering visar att flertalet SMF är positiva till det stöd man fått av arenorna i form av hjälp att skriva ansökningar, nätverkande och nya kontaktytor med kunder och forskningsaktörer, både inom och utanför landet. Arenorna konstaterar att de ökat sina kontaktytor mot både SMF och OEM och till viss del fortsatt att växa och kunna förbättra sina erbjudanden under perioden. OEM anser även att arenorna behöver resurser och kompetens för att vidareutvecklas så att man kan vara fortsatt attraktiva i den internationella konkurrensen.

Ett relativt stort antal SMF inom flyg deltar i dag i större FoU-program och avser att fortsätta söka medel inom från exempelvis NFFP, LIGHTer, Eurostars och Horizon 2020. OEM avser att fortsättningsvis engagera SMF i nya projekt.

En seminariedag om SMF Flyg arrangeras 26 mars i Trollhättan – Mera information HÄR

Close Menu