Skip to main content
search

AUTOSYN – Autonoma multimodala resor och transporter – http://autosyn.se/

En nyligen genomförd förstudie AUTOSYN – Autonoma multimodala resor och transporter – har presenterat en rapport. Flera personer från Innovair har medverkat i förstudien.

Förstudien fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta – hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan bli säkert, enkelt, tillförlitligt, miljövänligt och billigt – men också för att förstärka Sveriges internationella konkurrenskraft vad gäller efterfrågan, export och marknadsandelar inom relaterade innovationsområden.

Förstudien har resulterat i förslag som rör satsningar på nationell forskning och innovation inom autonoma multimodala resor och transporter.

AutoSyn är framtagen av aktörer inom alla fyra trafikslagen vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnvägstrafik, och från alla delar av trippelhelixen mellan industri, akademi/institut och offentlig sektor.

Ladda ner rapporten: AUTOSYN RAPPORT

 

Close Menu