Skip to main content
search

Seminarium i Bryssel

Sverige har ett bra ”track record” när det gäller att bidra till europeisk innovation. Men är detta tillräckligt känt i Bryssel?

Innovair anordnade 3 maj, tillsammans med Aerospace Cluster Sweden (ACS), Swedish Aerospace Industries (SAI) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), ett flyg- och rymdseminarium i Bryssel.

Syftet var att öka kunskapen om hur den konkurrenskraftiga svenska flyg- och rymdindustrin bidrar till den starka och innovativa europeiska flyg- och rymdsektorn och de betydande samhällsnyttor den ger.

Målgruppen för seminariet var parlamentariker och representanter för olika institutioner och organisationer i Bryssel. Diskussionspanelen inkluderade Sebastiano Fumero, chef för enheten för Luftfartsforskning och Innovation vid Europeiska Kommissionen, Tiit Jurimäe, Interim Executive Director för CleanSky och Carl-Henrik Arvidsson, Vice President Strategy Saab och ordförande för ASD Aircraft Sectorial Group.

Deltagande organisationer var mycket nöjda med seminariet och viktiga kontakter knöts inför beredningen av ett bra flygtekniskt forskningsprogram i Horizon Europe, EU-kommissionens kommande forskningsprogram för perioden 2021–2027.

Ett informationsblad om Sweden’s Aerospace Capability har tagits fram: Swedens-aerospace-capability-180409c

Close Menu