Skip to main content
search

Ökning av NFFP möjliggör internationella satsningar

I 2016 års strategiska innovationsagenda för flyg, NRIA Flyg 2016, var inrättandet av ett internationellt flygforskningsprogram en av våra huvudrekommendationer. Nu verkar önskemålet realiseras genom en förväntad ökning av det nationella flygforskningsprogrammet NFFP.

De strategiska satsningar som flygteknikområdet gör med Brasilien och Storbritannien behöver möjliggöras och stärkas från offentligt håll. I NRIA Flyg 2016 argumenterade Innovair för en offentlig satsning i paritet med de statliga finansieringar som förväntas i Brasilien och Storbritannien för de bilaterala samarbeten som ingåtts.

Den önskade satsningen, ett internationellt flygforskningsprogram avsett för bilateral samverkan, kan nu bli verklighet i en annan form än den ursprungligen föreslagna. Genom en ökning av NFFP, det nationella flygforskningsprogrammet som kanaliseras via Vinnova och Försvarsmakten, kan Sverige visa att vi tar bilaterala och multinationella innovationssamarbeten på största allvar och är beredda att delta i innovationens frontlinje.

Tillskottet kan realiseras i och med NFFP 7 som förväntas utlysas under våren med ambition att starta omedelbart efter sommaren för en sömlös övergång från tidigare program.
NRIA Flyg 2016 utkom i slutet av våren 2016 och innehåller en genomgång av de nya förutsättningar som det flygtekniska innovationsområdet står inför, tillsammans med ett antal lösningsförslag riktade mot aktörer i alla delar av det svenska innovationssystemet. NRIA Flyg är det strategiska dokument som hela innovationsområdet för flyg arbetar efter.

Close Menu