Skip to main content
search

Returmöte i akademiskt utbyte med Brasilien

I februari tar Sverige emot en delegation från brasiliansk akademi som svar på den svenska delegation bestående av våra sex ledande universitet/högskolor som våren 2016 besökte Brasilien.

Det akademiska utbytet är en del i det större långsiktiga samarbete som inleddes med näringsminister Dambergs besök i Brasilien 2015 tillsammans med företrädare för flyg-, skogs- och gruvinnovation. Under besöket togs initiativ till bildandet av en bilateral flygteknisk högnivågrupp på statssekreterarnivå och med berörda myndighetschefer.
Initiativet formaliserades under president Rouseffs delegation till Sverige i december samma år och nu pågår arbete med att bygga förutsättningar för innovationssamarbete inom flygområdet på ett så generiskt vis att erfarenheterna senare kan generaliseras även till andra bilaterala innovationssamarbeten mellan våra två länder.
Utbytet med Brasilien har hittills resultetat i fler än tio gemensamma pilotprojekt inom ramen för NFFP. Dessutom har Sverige haft tre gästprofessurer på det ledande brasilianska flygtekniska universitetet ITA vilket har skapat kontakter och initierat projekt. Sveriges önskan är nu att bredda detta samarbete och skapa samma sak åt andra hållet.
Denna kritiskt avgörande internationella samverkan, prioriterad på högsta nivå, är ett led i den synkreta innovation som NRIA Flyg 2016 rekommenderar – att berörda departement delar världsbild och agerar i samklang för att skapa ett enat svenskt innovationserbjudande.

Close Menu