Skip to main content
search

Vi lanserar Innovair Showcase!

Ett led i vårt arbete som strategiskt innovationsprogram är att visa upp den innovation som blir resultatet av våra ansträngningar. Därför har vi nu börjat skapa enbladiga PDF-filer med goda exempel från Innovairs verklighet.

Bladen, som synliggör svensk flyginnovation och har potential att skapa synergier mellan olika grenar inom vårt område, kommer att göra neddyk i alla våra fem insatsområden: produkt/tjänst/system, process/metod, aktör/organisation/infrastruktur, styrmedel/finansiering respektive vetenskap.

Du hittar bladen på vår webbsida. I första vändan har vi lagt upp en handfull, och vi kommer att fylla på successivt. Här är de första:
BLADE
Boxprop
FlexProp
GaN
Permanova
PW1000G

Close Menu