Skip to main content
search

Det nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) som startades 1994 går nu in i sin sjunde etapp, som jämfört med tidigare omgångar expanderat både i tid och pengavolym. NFFP7 omfattar 55 MSEK per år från Näringsdepartementet via Vinnova och 15 MSEK per år från Försvarsmakten – plus lika mycket från de deltagande industriföretagen, primärt Saab och GKN. Programmet har också sträckts ut ett år i tid och är nu femårigt.

Programmet är som tidigare inriktat mot de teknikområden som finns beskrivna i de strategiska innovationsagendorna NRA Flyg 2010 och NRIA Flyg 2013.

Inom programmet kommer, som tidigare, att avdelas medel för stöd till högteknologiska små och medelstora företag (SMF) med ambition att delta i mindre forskningsprojekt i samverkan med någon av våra produktionsarenor (Compraser Labs i Linköping eller Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan). Detta upplägg gör NFFP till ett beprövat verktyg för utveckling av svenska SMF:s kompetens, konkurrenskraft och marknadstillträde.

Nytt är att programmet innehåller en öronmärkt del för internationella samarbetsprojekt, primärt med Brasilien och Storbritannien men även med andra länder.

Läs mera om första utlysningen hösten 2017 här: NFFP7 – Utlysning 1

Nästa utlysning planeras till hösten 2018. NFFP7 tar slut sista december 2022.

Close Menu