Skip to main content
search

Clean Sky lyfter IMA och REPLAB

EU:s största flygforskningsprogram någonsin, Clean Sky 2, arbetar för att utveckla närmare samverkan med europeiska strukturfonder. Det banbrytande avtalet mellan Clean Sky 2 och två svenska regioner som vi rapporterat om tidigare är en del av just detta.

Synergier mellan de två finansieringsformerna förväntas ge effektivare utnyttjande av offentlig finansiering och därmed bidra till att främja europeisk innovation.

Nu lyfts två svenska verksamheter fram i Clean Sky 2:s nya broschyr om dessa synergier – Clean Sky working together with the Member States and Regions. Det handlar om IMA i Linköping och REPLAB i Trollhättan.

IMA (Innovative Materials Arena) är en innovationsarena för avancerade material som kommer att ligga i den nya teknikparken Linköping Aviation Park. Nya tillverkningsmetoder tillsammans med de senaste rönen inom materialforskningen ger i dag oanade möjligheter att möta extrema krav på funktion, kostnad och återvinning hos innovativa produkter.

REPLAB (Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning) är ett centrum inriktat på processutveckling för laserbaserade metoder för additiv tillverkning (3D-printning). Som namnet antyder ska fokus ligga på reparation och återanvändning. Fem demonstratorprojekt kommer att genomföras i nära samarbete med regional industri och akademi.

Att verksamheterna lyfts fram på det här sättet är ett bevis för att svensk innovation ses som en naturlig och stark del i europeiska innovationssammanhang.

Close Menu