Skip to main content
search

Forskare debatterar flyget

I kondensstrimmorna av den debatt som förts under senaste året om flyget och dess klimatpåverkan är det nu fem flygforskare som tagit turbinbladet från munnen och uttalat sin mening.

Det handlar om de i Innovairsammanhang välkända professorerna Tomas Grönstedt, Chalmers; Dan Henningson, KTH; Petter Krus, LiU; Anders Lundbladh, Chalmers och GKN Aerospace samt doktoranden Sebastian Samuelsson, Chalmers.

DN Debatt 4 juni skriver de bland annat att det globala perspektivet glömts bort i debatten. När fokus ligger på att begränsa det svenska flygresandet är risken att Sveriges bästa möjligheter att minska flygets klimatpåverkan – nämligen teknikutvecklingen – inte tas tillvara. Ny teknik och innovationer utvecklade i Sverige kan slå igenom globalt och få en reell positiv miljöpåverkan som är mer än hundra gånger större än den effekt en minskning av flygresandet ger, hävdar artikelförfattarna.

Läs hela artikeln i DN på denna DN-länk.

Close Menu