Rapport från NFFP utvärdering 2018

Under 2018 har en Effektutvärdering av etapp 5 och 6 inom det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) genomförts. Rapporten från utvärderingen kan laddas ner här: NFFP Utvärderingsrapport 2018