Leverans från GKN Aerospace till Rolls Royce UltraFan™ demonstrator