Skip to main content
search
Kategori

Övrigt

ACARE Success Stories

Inlägg av Övrigt

ACARE – Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe – har existerat i 15 år, vilket uppmärksammades vid Aerodays 2015 i London 20-22 oktober. I samband med detta publicerades en rapport med titeln: Aviation – 15 years of Research and Innovation Success Stories”ACARE_Success_Stories 2015

Här också en årsrapport om ACARE aktiviteter 2014-2015:
ACARE Annual report 2014-15vs0.7 25Sept15

Mera på ACARE hemsida: www.acare4europe.com

DEBATTINLÄGG OM INNOVATIONSPOLITIK

Inlägg av Innovair, Övrigt

På Svenska Dagbladet Brännpunkt fanns 2014-10-10 följande debattinlägg om innovationspolitik från Stefan Fölster m fl. med rubriken ”Stöd till universitet ger inte tillräckligt”: Stöd till universitet ger inte tillräckligt _ SvD 141010

I en replik 2014-10-17 lyfte Anders Blom, Programdirektör INNOVAIR, fram samverkan inom flygteknikområdet: Samverkan nyckeln till innovationer _ Brännpunkt _ SvD 141017

UTLYSNING SSF – Generiska metoder och verktyg för framtida produktion

Inlägg av Vinnova, Övrigt

Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) – Generiska metoder och verktyg för framtida produktion
SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher. Utlysningstexten här: SSF utlysning 2014-10-08

Close Menu