Kategori

Övrigt

DEBATTINLÄGG OM INNOVATIONSPOLITIK

Inlägg av Innovair, Övrigt

På Svenska Dagbladet Brännpunkt fanns 2014-10-10 följande debattinlägg om innovationspolitik från Stefan Fölster m fl. med rubriken ”Stöd till universitet ger inte tillräckligt”: Stöd till universitet ger inte tillräckligt _ SvD 141010

I en replik 2014-10-17 lyfte Anders Blom, Programdirektör INNOVAIR, fram samverkan inom flygteknikområdet: Samverkan nyckeln till innovationer _ Brännpunkt _ SvD 141017

UTLYSNING SSF – Generiska metoder och verktyg för framtida produktion

Inlägg av Vinnova, Övrigt

Stiftelsen Strategisk Forskning (SSF) – Generiska metoder och verktyg för framtida produktion
SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher. Utlysningstexten här: SSF utlysning 2014-10-08

ICAS 2014 – en sammanfattning

Inlägg av Övrigt

En sammanfattning av ICAS-kongressen i St Petersburg i september finns här: ICAS 2014 Congress – Media Release

ICAS 2016 kommer att hållas i Korea www.icas2016.com och ICAS 2018 i Brasilien. Flyg- och Rymdtekniska Föreningen (FTF) avser att ansöka om värdskapet för ICAS 2020 eller ICAS 2022. Sverige har tidigare arrangerat två ICAS-kongresser 1962 och 1990. För att komma ifråga som värdland är det viktigt med flera svenska bidrag till kommande kongresser.

Deadline för abstracts till ICAS 2016 i Korea är juli 2015.