Kategori

Innovair

SWE Demo har lyft

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

En av de återkommande rekommendationerna i NRIA Flyg handlar om möjligheterna till demonstration av framforskad teknik, som ska visa att tekniken fungerar tillräckligt väl för att industrin ska kunna starta produktutveckling.

Demonstratorprogrammet SWE Demo är igång sedan december 2015 och startar nu upp ett antal projekt som tillsammans ska demonstrera genomförbarhet i internationellt samarbete med motor- och flygplansintegratörer.

Hos GKN ansvarar man för demonstrationsprojekt bland annat rörande en kompressormodul, roterande strukturer till open rotor-konceptet samt en fläktstrukturmodul. Hos Saab gäller de valda demonstratorerna bland annat teknik för styrytor i komposit, integrerade metallkonstruktioner främst i dörrar, fjärrstyrda flygsystem i icke segregerat luftrum samt elektriska höglyftsystem.
Demonstratorerna förväntas skapa positionering för framtida affärer och ge relevanta produktnära frågeställningar för både akademi/institut och små och medelstora företag.

LOCOMACHS UK EVENT – 16th June

Inlägg av Innovair, Saab Aeronautics, Övrigt

LOCOMACHS comes from the full project name – LOw COst Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures

The EU project LOCOMACHS was set up to focus on significantly reducing or totally eliminating the most time-consuming and hence non-added value operations within aerostructure assembly. 32 PARTNERS took part in LOCOMACHS, including some of the most prominent research institutes and universities in Europe as well as the leading European SMEs and large industries within the aeronautics sector. The project is led by Saab AB. More on www.locomachs.eu

At a special event “ADVANCED AEROSTRUCTURE TECHNOLOGY FORUM 2016 – 16th JUNE” in Coventry, UK the results from the LOCOMACHS project will be presented.
Event program here: AAF-Agenda-2016
Event info here: LOCOMACHS EVENT

Utlysning från KTH Hållbar Luftfart

Inlägg av Innovair, Övrigt

Centrum för Hållbar Luftfart på KTH, som finansieras av Trafikverket, har en utlysning av forskningsanslag för projekt med inriktning att minska buller samt övriga miljöeffekter från flygtrafik. Utlysningen stänger 30/4.
Utlysningstexten kan laddas ner här: Utlysningstext CSA_SvCall Text CSA_Eng

Mera om Centrum för Hållbar Luftfart på KTH på denna länk: KTH Centrum för Hållbar Luftfart

Deadline för abstracts förlängd till 15 mars

Inlägg av Innovair, GKN Aerospace, Saab Aeronautics, Arenor/SMF, Vinnova, Övrigt

OBS – deadline för abstracts har förlängts till 15 mars.


Flyg- och Rymdtekniska Föreningen arrangerar i samverkan med INNOVAIR kongressen ”AEROSPACE TECHNOLOGY 2016 – Swedish aerospace technology in a globalised world” 11-12 oktober 2016 på Quality Hotel Friends i Solna.

Mera information på kongressens hemsida www.ft2016.se

Call for Papers kan också laddas ner här: Invitation-and-Call-for-Paper_Aerospace-Technology-2016