SARC invigning 18-19 juni i Linköping

  Swedish Aeronautics Research Center Inbjudan till invigning av Swedish Aeronautics Research Center (SARC) (please see English version below) För att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga inom flygsektorn har INNOVAIR med hjälp av finansiering från VINNOVA tagit initiativ till att etablera et nationellt akademisk flygforskningscenter I Sverige. Det huvudsakliga motivet är att etablera ett forskningsnätverk […]

Continue Reading

Ny utlysning SMF Flyg – prel. deadline 4 maj 2018

SMF Flyg vill stötta företag som är eller vill bli underleverantörer till flygsektorn. Preliminär deadline för ansökan är 4/5 och man kan söka finansiering för projekt i två nivåer: Upp till 125 000 SEK, utan krav på motfinansiering. Minst 25 000 SEK skall gå direkt till SMF, övrigt kan fördelas på forskningsutförare Upp till 350 […]

Continue Reading

Thulinmedaljörer 2018

Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har beslutat att 2018 utdela Thulinmedaljen i guld till Bengt Sjöberg för hans insatser för utvecklingen av avioniksystem och Thulinmedaljen i silver till Per Nylén för hans avgörande insatser inom produktionsteknik. Läs mera i denna pressrelease: FTF-Pressmeddelande-Thulinmedaljörer-2018 Medaljerna delas ut på FTF årsmöte torsdagen 17 maj i Stockholm. […]

Continue Reading

Invigning i Kiruna 8-9 maj ACS – norra noden

Space Innovation Forum 6 and ACS cluster installation The sixth Space Innovation Forum invites you to the Aerospace Cluster Sweden North installation and two days filled with opportunities and discussions regarding the aerospace industry. This event will focus on the ecosystem surrounding the industry with a special emphasis on small and medium enterprises and their vital role as suppliers and […]

Continue Reading

AUTOSYN rapport

AUTOSYN –  http://autosyn.se/ Autonoma multimodala resor och transporter En nyligen genomförd förstudie AUTOSYN – Autonoma multimodala resor och transporter – har presenterat en rapport. Flera personer från Innovair har medverkat i förstudien. Förstudien fokuserar på hur det framtida transportsystemet ska utvecklas för att generera samhällsnytta – hur det med hjälp av modern och framtida teknik kan […]

Continue Reading

© 2014 INNOVAIR. All Rights Reserved

Translate »